Onze visie op ouderenzorg – het multidosis concept

IMV – Multidosis

IMV staat voor Individuele Medicatie Voorbereiding en waarbij een of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking worden verwijderd en vervolgens worden samengevoegd in een enkele gesloten verpakking voor individuele toediening, bestemd voor een individuele patiënt op een bepaald tijdstip. Het MultiDosis (MD) is het resultaat van geautomatiseerde IMV en heeft als doel de kwaliteit rond medicatie te verbeteren, fouten uit te sluiten, tijdsbesparing te creëren voor verpleegkundigen en overschotten te verminderen. Wij leveren de medicatie, herverpakt in patiëntgeoriënteerde zakjes per slik- of toedieningsmoment.
Als innoverende apotheekgroep hebben we bewust geïnvesteerd in de laatste nieuwe hoogtechnologische herverpakkings- en cotrolesystemen, die een ganse reeks voordelen brengen, zowel voor de patiënten als voor uw organisatie. Wij zijn pionier dé IMV pionier in België met het MD concept. Als eerste apotheek in België hebben we ons gespecialiseerd in het automatisch herverpakken van de vaste orale medicatie.

Foutloos

Door onze vele “in process” controles en industrieel gerelateerde werkwijze, garanderen wij een zeer hoge kwaliteit bij de productie van MD zakjes. Ons foutenpercentage is, dankzij onze vier jaar ervaring, herleid tot nul. Wij streven, zowel in de apotheek als in het rusthuis, naar een kwaliteitsgerichte werking rond en met medicatie, door op te starten vanuit een correct productenbestand, dat ook daarna steeds onder controle blijft van de apotheek. Door de kritische analyse van de verschillende medicatieschema’s is het mogelijk systematische fouten traceren.

Tijdsbesparing – kostenverlaging

Door de informatisering en de invoering van MD zakjes, komt er heel wat tijd vrij voor de verpleegkundigen. De tijd, die nodig is voor het klaarzetten en verdelen van medicatie wordt herleid tot 1/5de. Ook het tellen en het bestellen van de medicatie loopt heel wat vlotter. Onze ervaring leert ons dat er per 100 bewoners ongeveer 1 voltijds equivalent vrij komt. Zo kan het rusthuis het personeel andere taken laten uitvoeren zonder hiervoor meer personeel aan te werven. Er komt meer tijd vrij voor hun administratieve taken en ook de patiënten krijgen meer aandacht. Door het invoeren van een formularium kan er heel wat meer gesolidariseerd worden tussen de bewoners. Samen met de vermindering van de stock, leidt dit tot een kostenverlaging voor de bewoner. De toekomst is een terugbetaling per eenheid, wat het systeem nóg kostenbesparender zal maken.

 

Online support